Takläggare

Om tegel- och betongpannor

Tegel- och betongpannor är två ganska lika material, där det kan vara svårt att urskilja dem för den som inte är insatt. Givetvis går det att se skillnad på dem rent utseendemässigt, men vad gäller deras egenskaper är de förhållandevis lika.

tegeltak

Livslängd

Tegeltak har en lång livslängd jämfört med andra takmaterial. Tegel, som är ett gammalt och därmed väl beprövat material, har en livslängd på 70 – 80 år (kanske ännu mer än så, menar vissa).

Just livslängden är en av de egenskaper som skiljer de båda materialen åt. Normalt brukar man prata om att betongpannor har ett ungefär hälften så långt liv som tegelpannor med sina 30 – 40 år.

Dock är det främst av estetiska skäl som betongpannor bör bytas efter den här tiden. Den faktiska hållbarheten ligger kring 60 år och närmar sig därmed tegelpannor i livslängd. Dock anser de flesta att betongtak börjar se ganska tråkigt ut efter tre till fyra decennier.

Ett takmaterials livslängd går inte att precisera på rak arm. Just därför har man ofta en marginal när man pratar om det (70 – 80, 30 – 40, etc.). Faktorer som spelar in är bland annat hur vädret nöter ner dem, organiska föroreningar (om mycket mossa har växt till exempel) och kvaliteten i själva materialet, oavsett om det är tegel eller betong det handlar om.

Båda är naturliga

Tegel, precis som betong, är ett naturligt material. Det här är något som påverkar många miljömedvetna i valet av takmaterial. Båda materialen är bra för klimatet, helt enkelt. Vill man gå steget längre kan tegel dock vara mer miljövänligt tack vare sin långa livslängd.

Dock skiljer sig också tillverkningsprocesserna åt, vilket kan späda på eller jämna ut teglets försprång. Oavsett val är båda naturliga material och därmed betydligt bättre än till exempel takpapp, som idag inte längre tillverkas av naturliga råvaror.

Vi lägger högkvalitativa tak i plåt, tegel och papp!